Aké antivírusy poznáme ?

august 20, 2012

Akúkoľvek elektroniku si zadovážite, vždy sa stretnete s niečím, čo môže elektronike prekážať, alebo ju nejakým spôsobom ohrozovať. Špeciálnym prípadom sú počítače. Kým hardvéru prekážajú tekuté látky, softvér ohrozujú vírusy, ktoré sa do počítača dostávajú najmä prostredníctvom internetovej siete. Boj proti vírusom je započatý cez antivírusy. Antivírus je program, ktorý bol vyvinutý v čase, keď sa začali šíriť vírusy. Základnou funkciou antivírusov je detekovať a prípadne aj dezinfikovať vírus.

Antivírusy zamerané na jeden vírus
Ako prvé boli vyvinuté jednoúčelové antivírusy, ktoré boli zostrojene pre konkrétny jeden vírus. Určite nezastávajú funkciu plnohodnotného antivírusu a používajú v prípadoch, keď majiteľ počítača vie, že v ňom má vírus, ktorý je definovateľný. Jednoúčelové antivírusy predstavujú v porovnaní s balíkovými antivírusovými programami dôkladnejšiu ale aj rýchlejšiu detekciu. Tieto antivírusy sú navrhnuté pre daný typ, preto nemusia testovať a vyhľadávať informácie v softvéry, ktoré sú špecifické pre iné vírusy. Ak sa pozrieme do histórie, zistíme, že systém, ktorý dokázal úspešne spracovávať a ochrániť počítač aj pred niekoľkými vírusmi bol vyvinutý okolo roku 1988.
Okrem jednoúčelových antivírusov, ktoré stoja samostatne, sa môžete stretnúť s balíkom týchto jednoúčelových antivírusov. Rozdieľ je v tom, že balík je schopný vyhľadať aj odstrániť väčšie množstvo vírusov, a tak je jeho dosah väčší.

Antivírusové systémy
So systémami sa môžete stretnúť najčastejšie a môžeme ich označiť ako používateľsky najpohodlnejšie. Sledujú totiž miesta, cez ktoré je najväčšia pravdepodobnosť, že sa vírus do počítačového softvéru dostane. Ide teda o miesta ako: e-mail, www rozhranie, médiá: disketa, CD- ROM, DVD, Flash, a iné). Tieto antivírusy majú istú domovskú základňu, ktorá sa stará o ich aktualizácie.

Počítačové vírusy majú podobný základ s vírusmi, ktoré napádajú telo človeka v tom, že mutujú a pretvárajú sa. Budujú si obranyschopnosť pred antivírusmi, preto sa na samotných antivírusoch musí neustále pracovať.