Ako chrániť počítač II

máj 25, 2012

Najúčinnejšou možnosťou ako chrániť počítač, je zaiste nainštalovať a používať antivírus, pravidelne ho aktualizovať, inštalovať opravy chýb v programoch, ale aj používať bootovaciu disketu.
Ide o disketu, ktorú si vyžiada systém pokiaľ niečo nie je v poriadku, alebo je potrebné ju vložiť, keď nie je možné naštartovať systém. Novšie počítače s novším systémom umožňujú samopreinštalovanie systému. V tomto prípade by mali byť dáta zachované. IT svet pozná aj bootovanie z pevného disku. Ide o nastavenie načítavania systému. Ide o situáciu, kedy vypnete počítač a v DVD mechanike necháte zabudnuté CD, alebo máte napojené USB. Vtedy, pokiaľ je v BIOSe nastavené štartovanie operačného systému z CD alebo USB, bude sa chcieť načítať systém práve z média. Táto možnosť je nebezpečná vtedy, pokiaľ je na tomto zabudnutom médiu vírus.

Alternatívne programy
Vírusy by sme mohli nazvať prešibanými programami z toho dôvodu, že si vyberajú práve tie najpoužívanejšie programy. To sú často programy z balíka Microsoft Office, Outlook/Outlook expres, Microsoft Internet Explorer. Tieto programy sú najčastejšie napádané vírusmi, preto je dobré používať aj alternatívne programy. IT pracovníci sa domnievajú, že tieto programi sú menej zaujímavé pre vírusy, a preto nie sú cieľovou skupinou. Okrem toho alternatívne programy väčšinou majú menšiu náchylnosť pre chybovosť.

Zdieľanie zdrojov
Praktickou a čoraz viac využívateľnou možnosťou je možnosť zdieľať po sieti adresáre, disky, či tlačiarne. Zlaté pravidlo zdielania znie: zdieľajte iba to, čo naozaj musíte, pokiaľ nie ste pripojený k lokálnej sieti, zakážte zdieľanie súborov aj tlačiarní. Dôležité adresáre sa nezdieľajú. Nikdy. Nie len pre to, že môžu byť napadnuté vírusmi, ale aj kvôli hrozbe prepisu inou osobou. Pokiaľ je nevyhnutné zdieľať zdroj, v každom prípade použite heslo na jeho ochranu. Pokiaľ tak neurobíte, je možné, že červy a vírusy ich môžu použiť na svoje ďalšie šírenie. Treba mať na zreteli, že vírusy a červy môžu na odosielanie nevyžiadanej pošty použiť práve vašu e-mailovú adresu. Nie len to, často sa stáva, že platformy ako ICQ sú využité vírusmi na odosielanie linku s vírusom priateľom kontaktu použitého na propagáciu.