Ako chrániť počítač

apríl 20, 2012

Internet je sieť pospájaných počítačov, ktoré medzi sebou komunikujú a posielajú si dáta. Na samotnej sieti existuje viac ako 60 tisíc rozličných vírusov, červov, trojských koní. Vzhľadom k tomu, že prostredníctvom wifi pripojenia sa dokážeme pripojiť na internet vo vlakoch, autobusoch, prakticky skoro všade cez notebook alebo telefón, hrozba nebezpečných programov je všade naokolo.
Najčastejšia platforma, prostredníctvom ktorej sa vírusy dostávajú do počítača je e-mail. Ten používa veľké množstvo ľudí a aj tí, ktorí nepatria medzi dennodenných využívateľov internetu. Práve títo sú najzranitelnejší, pretože nie sú hrozbám vystavovaní každodenne, preto sa vedia ťažšie orientovať.

1. Používajte antivírus
Výhodou dnešnej doby je to, že vieme, že nejaké vírusy sa pohybujú po sieti, sú na médiách, a že neustále sa menia, transformujú a útočia. Ochrana počítača stojí na príprave pred ohrozením. Inak povedané, keď vieme, že vírusy tu sú a existujú, treba sa ne pripraviť. Najúčinnejším prostriedkom je inštalácia antivírusového programu. Všetky antivírusové programy majú antivírusový skener, ktorý je nazývaný tiež rezidentný scener či rezidentný štít. Ten kontroluje všetky dáta a súbory, ktoré z internetovej siete sťahujete. Antivírus si vyberajte podľa toho, na čo a kde používate počítač. Pokiaľ sa pripájate na voľné internetové siete v nákupných strediskách , nad nepoužívaním antivírusu ani nerozmýšľajte. Pri výbere antivírusu vám pomocnú ruku môžu podať aj testy v odborných časopisov, ktoré sa venujú aj testovaniu antivírusov. Ak máte antivírus a aj ho používate, udeľujeme vám pochvalu. Napriek tomu si môžete činnosť svojho antivírusu skontrolovať. A to prostredníctvom EICAR testovacieho súboru. Antivírus nezabudnite aktualizovať. To môžete buď automaticky, alebo si nastavíte určitý čas, kedy má antivírus aktualizovať databázu. Pokiaľ máte pomalý počítač a po spustení antivírusu vám nenájde žiadny vírus, spomaľovanie nemusí spôsobovať práve vírus ale práve antivírus. Skúste si pozrieť v akých frekvenciách sa aktualizuje. Pokiaľ je to každú hodinu, možno ste prišli na dôvod spomalenia. Každopádne si musíte uvedomíť, že žiadny antivírus nikdy nepríde na všetky vírusy. Tie sa rýchle transformujú a vy môžete prispôsobiť svoj prístup k počítaču tak, aby ste predchádzali jeho napadnutiu.

2. Inštalujte opravy chýb v programoch a v operačnom systéme
Červy, trojany, vírusy a iné nebezpečné programy dokážu nainfikovať program práve vďaka chybám, ktoré sa v nich nachádzajú. Preto sa mnohokrát vraví, že Linux v porovnaní s Windowsom je bezpečnejším systémom, pretože ide o otvorený systém, v ktorom môže hockto čoto zmeniť. Pokiaľ vám nie je jasné, ako antivírusy fungujú, poraďte sa s odborníkmi z oblasti IT, navštívte stránky poskytovateľov antivírusových programov, či jednoducho používajte automatizované programy. Napríklad pri Windowse ide o službu s názvom Windows Update a pre Office je to Office Update. Môžeme uviesť aj príklad z praxe: Samotný operačný systém Windows 7 sa pri pripojení na internetovú sieť pýta na typ siete, teda či ide o domácu, pracovnú alebo verejnú sieť. Podľa toho systém nastaví zabezpečenie a stupeň ochrany.

Notebooky