Aký je ten najlepší antivírus?

júl 20, 2012

Kupovali ste elektroniku ako počítač, televízor, alebo auto čo motorku? S kým ste sa radili o tom, ktorá značka a typ daného produktu je najlepší antivírus? Podľa prieskumu si človek v produktívnom veku najskôr nájde informácie o produkte na internete, potom sa spýta známych, ktorý majú potenciál sa v danom odbore vyznať, čo si myslia o danom produkte. Na základe názorov potom pristúpy ku kúpe, alebo naopak cúvne a ide hľadať inde.

Ako si ale vybrať správny antivírus a ktorý je ten naj?
Keď sme v úvode hovorili o výbere elektroniky a automobile, nebola to náhoda. Predpokladáme, že ste neraz pri káve debatovali s kamarátmi o tom, ktorá značka alebo produkt je ten naj. A teda z pravidla to bolo o tých, s ktorými majú vaši známi skúsenosť. Pri výbere antivírusu sa môžete spýtať známych, no mali by ste si odpovedať napríklad na otázku:

Čo chcem chrániť?
Vyberáte antivírus pre domácnosť alebo pre firemnú počítačovú sieť? Rozdiel je v tom, o aké dáta môžete prísť. Vo firemných počítačoch by vás strata dát zrejme stála finančné prostriedky a komplikácie, o ktoré isto nestojíte. Nehovoriac o dátach týkajúcich sa napríklad účtovníctva. Domáci počítač sa môže zdať menej dôležitý. Uhrádzate cez tento počítač platby prostredníctvom internetbankingu? Ak ste odpovedali áno, asi sa vám už nezdá ochrana PC vo vašej domácnosti bezpredmetná. Nie len z pohľadu spojenia s bankou by ste sa ale mali chrániť. Predpokladáme, že v tomto počítači máte fotografie rodiny, ktoré nie vždy je čas triediť a dávať na prenosné zálohovacie médiá. Domáci počítač by ste mali chrániť aj z pohľadu jeho návštevníkov. Kým pracovný počítač obsluhujete zrejme sami a viete po akých stránkach surfujete, pri domácom sa isto vystriedate viacerí. Niektoré antivírusy umožňujú dokonca nastaviť rodičovský zámok. V prípade, že majú k počítaču prístup aj deti, v záujme ochrany ich duševného zdravia a správneho vývoja, je možné prostredníctvom antivírusu vami nastaviť nedostupnosť stránok určitej povahy. Domáci počítač by mal byť ochránený aj z toho dôvodu, ak na ňom pracujete, alebo si naň či z neho prenášate dáta prostredníctvom USB či iných médií.

Ak sme na začiatku položili otázku, ako si vybrať ten naj-antivírus, poďme si to teraz zhrnúť isté body na záver.

  • Vyberajte si antivírus podľa toho, na čo počítač používate
  • Pokiaľ ste aktívnym používateľom rozhradí ako e-mail, USB key, CD či iné, vyberte si antivírus taký, ktorý podporuje integráciu priamo do emailu, resp. Sa sám spustí, ak vložíte do počítača médium
  • Ak k počítaču má prístup viacero používateľov, zhodnoťte možnosti ochrany podľa veku a zamerania používateľov.