Brána Firewall

marec 6, 2013

Brána Firewall predstavuje systém naprogramovaný tak, aby obmedzil nedovolený prístupu z alebo do súkromnej siete. Firewall môžete mať vo forme hardvéru alebo softvéru, alebo dokonca aj v obidvoch formách naraz. Všeobecne systém zabraňuje neoprávnenému používateľovi Internetu v prístupe do vašej súkromnej siete pripojenej k Internetu, alebo hlavne k intranetu (miestna sieť ku ktorej je počítač pripojený). Všetky informácie vychádzajúce alebo opúštajúce intranet by mali prechádzať cez bránu Firewall, ktorá prešetruje každú jednu a nedovolí vstup tej, ktorá nesplní zásadné bezpečnostné kritéria.
Napríklad firewall systém od spoločnosti Eset , ktorá ponúka okrem iného aj najlepší antivírus, systém Smart Security dokáže pracovať v piatich režimoch filtrovania informácií. Následne podľa zvolené režimu pracuje systém ochrany.

  • Učiaci sa režim – jednoduchý firewall upravený podľa vašich požiadaviek
  • Automatický režim – taktiež jednoduchý a rýchly bez určenia podmienok a pravidiel filtrácie
  • Automatický režim s výnimkami – sa správa ako automatický len s možnosťou určenia si vlastných pravidiel
  • Interaktívny režim – presne na mieru užívateľa firewall, podľa jeho požiadaviek
  • Administrátorský režim – nedovolí žiadne spojenie, pre ktoré sa nevytvorilo povolenie. Popritom systém zaznamenáva každý jeden vzdialený prístup.

V systémoch ako Windows 7, Vista alebo XP, sú firewall už predinštalované do operačného systému počítača. Rovnako ako u operačných systémoch Mac OS X 10.2 a vyššie, ktoré majú vlastný firewall systém, ktorý treba pravidelne kontrolovať a aktualizovať.