Čo je počítačový vírus?

máj 20, 2012

Nedá sa vám spustiť počítač alebo nejaký konkrétny program? Načítava sa vám počítač dlho, „mrzne“ alebo programy nefungujú tak ako by mali pri bežných podmienkach? Jednou z možností je, že máte v počítači vírus.

Vírus je počítačový program, ktorý napáda počítač s úmyslom znefunkčniť ho, alebo využiť pre svoje účely. Ide zväčša o naprogramovaný kód, ktorý sa rozširuje kopírovaním, alebo kopírovaním do iného programu. Vírus sa dostane do počítača ako príloha e-mailu, prostredníctvom CD alebo DVD či USB.Činnosť vírusu je jasná- dokáže prepísať programy, premiestňovať ich s tým, že spolu s premiestňovaním súborov premiestňuje aj svoj kód a tak sa v počítači rozširuje.

Ako zistím, že mám v počítači vírus?
Prítomnosť vírusu sa najčastejšie prejavuje na pamäti počítača a jej činnosti. Vírus zaťazuje pamäť počítača a spomaľuje systém alebo ho zastavuje. Vírusy môžu poškodiť dátové súbory alebo sa pokúsiť súbory zničiť. V konečnom dôsledku sa to prejaví znefunkčnením disku alebo vymazaním súborov v podobe zformátovania pevného disku či pomiešaním dát. Ako však odhaliť včas, že v mojom počítači mám vírus? Existuje niekoľko indícií, ktoré nám k tomu dopomôžu.

  • pokiaľ sa nedá počítač spustiť, alebo sa nedá spustiť program v počítači, dôvodom môže byť práve vírus
  • program samovoľne prestane pracovať, nedá sa ukončiť, alebo sa správa nepredvídatelne,
  • „mrznutie“ či zatuhnutie je predobraz nesprávneho fungovania zväčša RAMky. Práve vírus si nárokuje na množstvo pamäte, ktorá vám chýba neskôr na normálne fungovanie programov
  • pokiaľ sa na obrazovke objavia neobvyklé grafické objekty, počítač vykazuje neobvyklé zvuky, alebo je počítač spomalený, najpravdepodobnejšou možnosťou je, že je napadnutý vírusom.

Nezabudnite na to, že omnoho účinnejšie a lepšie je predchádzať vírusu a zamedziť jeho dostaniu sa do počítača. Inak povedané, nie je nad kvalitný antivírus.