Online scanner

august 20, 2012

Antivírusové scenery sú súčasťou každého antivírusu a ich činnosť spočíva v skenovaní počítačového systému, teda softvéru, a tak odhaľovaní v ňom vírusy. Ide o scenery, ktoré dokážu rozpozvať vírusy, ktoré nie sú nahrané vo vírusovej databáze antivírusu. Samozrejme, že sú postavené na istých špeciálnych metódach detekcie. Skeneri však majú svoje typy:

  • on demand scener – ide o skener, ktorý hľadá vírusy až po vydaní príkazu používateľom. V súčasnosti sa tieto skenery nepoužívajú často. Aktívnymi boli najmä v čase používania MS-DOS. Ide o skener, ktorý prehľadáva aj skomprimované súbory.
  • on- access skener – je to antivírusový skener, ktorý prehľadáva programy, s ktorými prichádza neustále do styku. Skenuje spustené programy, programy ktoré sú otvorené alebo práve ukladané.

Ak si tento skener rozmeníme na drobné, ide o skener ktorý skenuje súbor už pred jeho otvorením. Pokiaľ skener nájde v súbori antivírus, spýta sa používateľa ešte pred jeho otvorením, čo s ním chce urobiť: či otvoriť, vyliečiť, alebo zahodiť do koša. Skener pritom nie je funkčným len pri otváraní dokumentov, ale aj pri kopírovaní a presúvaní. Access skener sa prejavuje aj vtedy, keď vám príde e-mail. Skontroluje vám totiž vaše prílohy, až potom vám e-mail ponúkne voľbu na stiahnutie alebo otvorenie príloh. O Antivírusových skeneroch sa vie, že si všímajú také programy, ktoré si všíma aj vírus. Teda najpoužívanejšie. Zistiť ale, ktoré to naozaj sú je veľmi ťažké. Prezerajú všetky súbory, a tak test trvá dlhšie a prináša často aj veľa falošných poplachov. Skenery postupujú pri prezeraní súborov na základe masiek, čo znamená, že postupne prezerajú súbory s príponou .exe, následne .doc, .xls, atď.. Pozerajú do hlavičiek súborov, a základe čoho rozhodnú nakoľko je súbor dôležitý alebo nie a podľa toho podrobia súbor skenu.