Prečo aktualizovať antivírus?

jún 20, 2012

Svet informačných technológií je jeden z najrýchlejšie rozvýjajúcich sa odvetví. Platí, že to, čo bolo aktuálne včera, o tom sa hovorí dnes a zajtra to bude už staré. Samozrejme, že toto tvrdenie je prehnané, no v nadnesenosti odzrkadľuje pravdu.

V minulosti si aktualizácie svojho antivírusu zabezpečoval každý sám, Ako? Tak, že vychádzali v odborných časopisoch a následne si používatelia museli prepísať detekčné reťazce vo svojom programe. Samozrejme, že takáto aktualizácia bola náročná a pre každého nie príliš efektívna a pohodlná. Následne pristúpili antivírusové firmy k tomu, že rozposielali pravidelne CD, neskôr diskety s aktualizačným obsahom. V dnešnej dobe sa antivírus aktualizuje prostredníctvom internetu. Aktualizáciu je možné nastaviť tak, ako uzná používateľ za vhodné, alebo nechať automatické nastavenia. Ak by sme sa pozreli do vnútra aktualizácie, zistíme, že v každej aktualizácii sú dáta, ktoré sú vyvinuté na základe novo objaveného problému na sieti. Základom je, že pokiaľ sa vivýjajú vírusy, tak je potrebné pracovať aj na antivírusoch. Od poskytovatela dobrého antivírusu sa očakáva rýchla reakcia na trh a zmeny na ňom. V IT biznise platí viac ako v iných, že konkurencia nespí. Efektívnosť systému však závisí aj od správneho nastavenia sťahovania aktualizácií. Rýchlosť stahovania zase závisí nie len od rýchlosti internetu, ale aj od veľkosti aktualizácie.

Vírusová databáza
Aktualizácia antivírusu – vírusovej databázy – je daná od konkrétneho typu antivírusu. Môže ísť o plnú aktualizáciu, ktorá sťahuje antivírusovú databázu v celku. Pochopiteľne ide o niekoľko megabajtové sťahovanie, a teda môže byť pomalšie ako druhý spôsob – inkrementálna aktualizácia. Inkrementálna aktualizácia sťahuje len časti vírusovej databázy, ktoré doteraz neboli vyvinuté, a teda sú na stránke u poskytovateľa antivírusu nové. V porovnaní s prvým typom je teda takáto aktualizácia rýchlejšia a aj menej náročná z pohľadu množstva sťahovania dát.
Ak sme doteraz vraveli o vírusovej databáze, bolo by dobré povedať niečo viac o nej. Je to súhrn určitých informácií pre antivírusový skener, na základe ktorých dokáže scener detekovať známe vírusy. Dokáže však detekovať vírusy pred dátumom vydavia vírusovej databázy, preto je potrebné ju pravidelne aktualizovať.

Aktualizácia teda zabezpečuje ochranu hrozbami voči počítačovým zariadeniam pred tým, čo je aktuálne